Доступні курси

Вітаємо на дистанційному навчальному курсі «Гендерна дискримінація: ідентифікація та механізм надання правової допомоги».

Курс складається із 5-ти навчальних модулів:

Модуль 1. Поняття гендерної дискримінації: національне та міжнародне законодавство

Модуль 2. Дискримінація: її форми та ідентифікація

Модуль 3. Ідентифікація гендерної дискримінації у трудових спорах

Модуль 4. Ідентифікація гендерної дискримінації у сімейних спорах

Модуль 5. Ідентифікація гендерної дискримінації у кримінальних справах

Модуль 6. Сексуальне насильство, як гендерна дискримінація

У першу чергу цей дистанційний курс розрахований та юристок/-ів та адвокаток/-ів, проте він буде цікавим усіх хто цікавиться питаннями гендерної дискримінації, алгоритмами дій у таких справах та судовою практикою.

Наприкінці проходження курсу, за умови складання всіх тестів, слухачі та слухачки можуть отримати сертифікат.

Курс створено Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем»  за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади.

Курс розроблено на підтримку впровадження Методичних рекомендацій щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та механізм надання правової допомоги та  Ґендерної стратегії системи надання безоплатної правової допомоги «Рівні партнери», які затверджені та впроваджуються Координаційним центром з надання правової допомоги.


Курс стане у нагоді особам, які безпосередньо дотичні до питань організації та проведення допиту дитини: насамперед, слідчим, суддям, прокурорам, адвокатам, а також психологам, педагогам, законним представникам дитини.

Вітаємо на дистанційному навчальному курсі «Рівні партнери: як зробити систему БПД ґендерно чутливою».


Курс складається із 5-ти навчальних модулів:

Модуль  1. Ґендер і ґендерна рівність

Модуль  2. Ґендерна дискримінація. Ґендерно зумовлене насильство

Модуль  3. Ґендерно чутливі послуги та ґендерно чутлива комунікація

Модуль  4. Ґендерно чутливий підхід до управління людськими ресурсами

Модуль  5. Ґендерний підхід до впровадження політики, програм та бюджетів


У першу чергу цей курс розрахований на фахівців та фахівчинь різних професійних груп в системі безоплатної правової допомоги. Разом із тим, він буде корисний усім, хто цікавиться питаннями ґендерної рівності, забезпечення рівних прав та можливостей для всіх.


Усі відео курсу доступні для перегляду із українськими субтитрами.


Наприкінці проходження курсу, за умови складання всіх тестів, слухачі та слухачки можуть отримати сертифікат.


Курс створено у рамках проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. Курс розроблено на підтримку вповадження Ґендерної стратегії системи надання безоплатної правової допомоги «Рівні партнери», яка затверджена та впроваджується Координаційним центром.

Курс «Основні засади функціонування системи надання безоплатної правової допомоги в Україні» розроблений для працівників відділів забезпечення роботи контактного центру відповідних регіональних центрів з надання безоплатної вторинної првової допомоги (далі - контактний центр).

Цей курс допоможе опанувати базові знання у сфері безоплатної правової допомоги, зокрема, ознайомитись із законодавством України у цій сфері, інституційною складовою системи надання безоплатної правової допомоги, основними механізмами забезпечення доступу до такої допомоги в Україні, основними завданнями та функціями контактного центру.

Проходження дистанційного курсу здійснюється працівниками контактного центру.

Дистанційний курс складається з 4-х модулів та 40 перевірочних тестових завдань. Тестові завдання складаються з питання та чотирьох варіантів відповідей до кожного з них, тільки одна з яких правильна.

До вашої уваги пропонується дистанційний курс, який складаеться с трьох компонентів:

Компонент 1. Вступ до системи БПД

Цей компонент допоможе опанувати базові знання з питань надання безоплатної правової допомоги, зокрема ознайомить із законодавством України та міжнародними документами у цій сфері, інституційною структурою системи безоплатної правової допомоги та основними механізмами забезпечення доступу до такої допомоги в Україні. 

Модуль 1: Основні засади функціонування системи БПД в Україні

Модуль 2: Основні механізми забезпечення доступу до БПД


Компонент 2. Робота з клієнтом

Компонент розроблено з використанням матеріалів дистанційного курсу для працівників бюро правової допомоги та відділів правової інформації та консультацій місцевих центрів з надання БВПД, створеного у рамках проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. 

Інформація стане в нагоді усім працівникам системи безоплатної правової допомоги, які працюють з клієнтами, та іншим фахівцям, які цікавляться питаннями надання послуг, орієнтованих на потреби клієнтів. 

Основною матеріалів дистанційного курсу став 3-денний тренінг для фронтлайнерів (керівників відділів правової інформації та консультацій) місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До тренінгу проводилося вивчення потреб фронтлайнерів у навчанні та розвитку шляхом анкетування. 

Модуль 1. Орієнтаційний модуль

 • Вступ до модулю

Модуль 2. Ефективна комунікація

 • Орієнтація на клієнта
 • Комунікативні бар’єри
 • Комунікація на початку прийому. Перше враження
 • Активне слухання та запитання під час інтерв’ю
 • Розуміння інтересів співрозмовника
 • Публічні виступи 

Модуль 3. Управління емоціями

 • Емоційний інтелект
 • Емоційна обізнаність та техніки зниження емоційної напруги 
 • Вербальна комунікація: як запобігати розвитку конфлікту
 • Самоконтроль при роботі зі складним клієнтом

Модуль 4. Робота з клієнтом у складному емоційному стані 

 • Управління стресом 
 • Природа та вплив стресу
 • Основні підходи та рекомендації щодо розвитку стресостійкості та управління стресом
 • Техніки релаксації та розвитку стресостійкості

Компонент 3. Правова допомога потерпілим від домашнього насильства

Компонент розроблено на базі оновленого курсу дистанційного навчання «Правова допомога потерпілим від домашнього насильства», який розроблений для адвокатів, працівників центрів та бюро правової допомоги, а також для інших зацікавлених сторін, які працюють з людьми, котрі зазнають насильства в сім’ї. Цей курс створений громадською організацією «Центр „Жіночі перспективи” за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. 

Модуль 1. Домашнє насильство : поняття, ознаки та особливості 

Модуль 2. Дoмашнє насильство: наслідки для потерпілих 

Модуль 3. Дoмашнє насильство як гендерна дискримінація 

Модуль 4. Тенденції рoзвитку законодавства у сфері попередження домашнього насильства та забезпечення захисту прав жінок 

Модуль 5. Дoмашнє насильство та діти 

Модуль 6. Осoбливості роботи з потерпілими від домашнього насильства 

Представляємо Вашій оновлений курс дистанційного навчання «Правова допомога потерпілим від домашнього насильства», який розроблений для адвокатів, працівників центрів та бюро правової допомоги, а також для інших зацікавлених сторін, які працюють з людьми, котрі зазнають насильства в сім’ї. Цей курс створений громадською організацією «Центр „Жіночі перспективи” за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. 

Курс був розроблений у 2016 році. У 2017 році його пройшли більш ніж 900 слухачів. У зв’язку з ухваленням Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству», який набув чинності 07 січня 2018 року, дистанційний курс було оновлено. Відповідні зміни внесені у текст конспетктів більшості модулів, відео, а також тести, завдяки яким кожен може перевірити свої знання по темі.

Курс містить теоретичну інформацію, практичні кейси, тести для перевірки знань, а також перелік додаткових матеріалів, та складається з 9 модулів:

 1. Домашнє насильство : поняття, ознаки та особливості 
 2. Дoмашнє насильство: наслідки для потерпілих 
 3. Дoмашнє насильство як гендерна дискримінація 
 4. Тенденції рoзвитку законодавства у сфері попередження домашнього насильства та забезпечення захисту прав жінок 
 5. Дoмашнє насильство та діти 
 6. Осoбливості роботи з потерпілими від домашнього насильства 
 7. Судoва практика – аналіз правових та процесуальних аспектів кримінальних справ, пов’язаних із домашнім насильством 
 8. Судoва практика – аналіз правових та процесуальних аспектів цивільних справ, пов’язаних із домашнім насильством 
 9. Практика Єврoпейського Суду з прав людини щодо справ, пов’язаних із домашнім насильством

Наприкінці проходження курсу, за умови складання всіх тестів, Ви отримаєте сертифікат. 

Бажаємо Вам успіхів у проходженні курсу «Правова допомога потерпілим від домашнього насильства»! Сподіваємося, що знання, які Ви отримаєте, допоможуть Вам у роботі з клієнтами, які стали жертвами домашнього насильства. Ми віримо, що кожен з нас може зробити свій внесок у покращення рівного доступу до правосуддя й протидію дискримінації та домашньому насильству. 

 

З повагою, 

Команда проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»

Курс «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги» розроблений для адвокатів, які планують залучитися до надання безоплатної правової допомоги.

Цей курс допоможе опанувати базові знання з питань надання безоплатної правової допомоги, зокрема ознайомить із законодавством України та міжнародними документами у цій сфері, інституційною структурою системи безоплатної правової допомоги та основними механізмами забезпечення доступу до такої допомоги в Україні. Основна увага приділена практичним аспектам залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги, зокрема нюансам укладення контрактів з адвокатами, обов’язкам та відповідальності сторін, методиці оплати послуг та переліку витрат, які відшкодовуються адвокатам тощо. Крім того, розглянуті стандарти якості, яких мають дотримуватися адвокати у кримінальному процесі при наданні безоплатної правової допомоги, а також перспективи запровадження стандартів якості надання такої допомоги у цивільному та адміністративному, представництві у кримінальному процесі.


До Вашої уваги пропонується дистанційний курс «Робота з клієнтом», створений у рамках проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. 

Курс розроблено для працівників бюро правової допомоги та відділів правової інформації та консультацій місцевих центрів з надання БВПД, але він стане в нагоді усім працівникам системи безоплатної правової допомоги, які працюють з клієнтами, та іншим фахівцям, які цікавляться питаннями надання послуг, орієнтованих на потреби клієнтів. 

Основною дистанційного курсу став 3-денний тренінг для фронтлайнерів (керівників відділів правової інформації та консультацій) місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До тренінгу проводилося вивчення потреб фронтлайнерів у навчанні та розвитку шляхом анкетування. 

Курс складається з чотирьох модулів:

 1. Орієнтаційний модуль
 2. Ефективна комунікація
 3. Управління емоціями
 4. Управління стресом

У рамках кожного з модулів Вам потрібно буде пройти низку тестів. Наприкінці проходження курсу, за умови складання всіх тестів, Ви отримаєте сертифікат. 

Бажаємо Вам успіхів у проходженні курсу «Робота з клієнтом»! Сподіваємося, що знання, які Ви отримаєте, стануть Вам у нагоді та дозволять покращити Вашу роботу з клієнтами. 


З повагою, Команда проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»

Розпочати курс